Privacyverklaring

Privacy verklaring

Praktijk Corpus Anima, gevestigd aan Elektraweg 5, 3144CB Maassluis, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Elektraweg 5

3144CB

Maassluis

+32 6 43 81 68 21

Ellen Slegt is de Functionaris Gegevensbescherming van Praktijk Corpus Anima, zij is te bereiken via info@praktijkcorpusanima.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Praktijk Corpus Anima verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@praktijkcorpusanima.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Praktijk Corpus Anima verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om diensten bij u af te leveren

– Praktijk Corpus Anima verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming

Praktijk Corpus Anima neemt verantwoordelijkheid op basis van geautomatiseerde verwerkingen in haar boekhouding. Zoals de persoonsgegevens.

Hoe lang bewaar ik persoonsgegevens

Praktijk Corpus Anima bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens maximaal 2 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Praktijk Corpus Anima verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst. Dit doen wij samen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Praktijk Corpus Anima gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en aan te vragen, deze te laten corrigeren of te verwijderen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens sturen naar info@praktijkcorpusanima.nl.

Maar ook verzoek tot intrekking van uw toestemming op de verwerking van uw persoonsgegevens.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u uw getekende document toe te sturen dat u heeft gekregen bij ontvangst. Dat kan zijn bij een inschrijving voor een les, of een behandeling.

Praktijk Corpus Anima wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Praktijk Corpus Anima neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op. Via info@praktijkcorpusanima.nl